Het internaat is gemengd, zowel voor de basisschool als voor het secundair. De beheerders en de opvoeders staan in voor de vorming, de begeleiding en de opvoeding van de internen. Hun werking steunt op pijlers: studiebegeleiding, ontspanning, samenleven in groep en waardebeleving.

Vanzelfsprekend wordt een groot deel van de tijd besteed aan het studeren. De internen van de eerste graad werken onder begeleiding in de studiezaal, waarbij de nadruk wordt gelegd op een goed, uitgewerkte dagplanning. De tweede graad studeert deels op kamer, deels in een gemeenschappelijke studieruimte en dit als aanloop naar het zelfstandig studeren in de derde graad. Het aanleren en opvolgen van een weekschema staat hierbij centraal. De derde graad studeert volledig op kamers en dit ter voorbereiding van eventuele hogere studies. er is twee en een half uur verplichte studie voorzien per dag. Elk leerjaar heeft zijn eigen studiebegeleider bij wie de internen terecht kunnen met hun vragen en problemen.

‘s Avonds ontspannen de internen zich in de ontspanningszaal, waar zij een drankje en versnapering kunnen nuttigen. Mits duidelijke afspraken behoren ook computeren, tv kijken, basketten en dergelijke tot de mogelijkheden. Op de examenperiode na organiseren we elke woensdagnamiddag een activiteit of uitstap: pleinspelen, surfen, bowling, Sunparcs, stadszoektocht, pretpark… Sportievelingen vinden zeker hun gading bij onze rugbyploeg. Bij mooi weer zoeken we zoveel mogelijk de Blaarmeersen op, uiteraard rekening houdend met de verplichte studiemomenten.

We zorgen voor een ongedwongen, huiselijke sfeer op het internaat en vertrekken daarbij vanuit een vertrouwensrelatie. Elke intern krijgt steeds alle kansen, maar draagt de verantwoordelijkheid voor eigen daden. Samenleven in groep is immers enkel mogelijk mits respect voor de leefregels, elkaar en ieders materiaal. Via de internenraad kunnen de internen voorstellen formuleren en wensen uiten omtrent het reilen en zeilen op internaat. Zo krijgen ze inspraak en werken ze mee aan tal van initiatieven zoals het peterschap.

Traditionele waarden zoals beleefdheid, dienstbaarheid, bekommerd zijn om anderen in al zijn facetten… dragen wij hoog in het vaandel. We willen onze internen zien opgroeien tot jongvolwassenen, individuen met een brede maatschappelijke interesse die de uitstraling van ons internaat met zich meedragen. Enkele belangrijke momenten in het schooljaar laten we niet onopgemerkt voorbij gaan en worden passend gevierd: kennismaking, Sinterklaas, verjaardag…

Return to Top

Opvoedingsproject

RECENTSTE BERICHTEN