Hoe verloopt de studiebegeleiding op het Sint-Lievensinternaat?

door Luc Van Kerkhove – opvoeder jongens 2de jaar
door Peter Goethals – opvoeder jongens 3de en 5de jaar

Studiebegeleiding op het Internaat Zilverenberg

De eerste studie start om 16.45u en duurt tot 17.45u.

Het tweede studie-uur volgt van 18u45 tot 19u45.

Gemiddeld voorzien wij 2 uur studie per dag. Tijdens de examenperiode is er extra studie. In overleg met de begeleiding hebben onze internen toegang tot het openleercentrum van het Sint-Lievenscollege. Tevens zijn er kranten voorzien en de mogelijkheid om een nieuwsuitzending te volgen.
Lagere: het eerste studie-uurtje verloopt van 16.45u tot 17.45u. Een tweede uur tussen 18u45 en 19u45 kan maar hoeft niet noodzakelijk: de begeleiding beslist in functie van de hoeveelheid leerstof, geplande toetsen en taken.

Het accent ligt op het aanleren van basisvaardigheden: zijn alle taken gemaakt? Is de boekentas voor de volgende dag behoorlijk gemaakt? Lessen kunnen opgevraagd worden.
1stes: de 1ste jaars plannen dag per dag, zo leren zij op een degelijke manier hun studieplanning op te bouwen.
2des: de 2de jaars plannen per dag én week per week.
3des: tot aan het eerste rapport studeren de meisjes onder begeleiding 2 uur in de studiezaal. Na het eerste rapport wordt er bekeken wie wel dan niet het tweede uur studie op kamer mag werken.

De meisjes van het 4e tot 6e jaar studeren op hun kamer. Zij moeten zelfstandig plannen en werken. Bij mindere resultaten krijgen ook zij een gepaste planning en worden ze van nabij gevolgd en bijgestuurd.

 

Studiebegeleiding op het internaat Mariakerke

Wanneer de internen aankomen in Mariakerke hebben ze de keuze om te studeren of ontspanning te nemen tot 18.00u.

De studie start om 18.30u, na het avondmaal. Ze duurt tot 20.30u. Gemiddeld voorzien wij dus 2 uur studie per dag.

3de en 4de jaars: ze studeren allemaal onder begeleiding in de studiezaal (auditorium). Voor 18u hebben ze de gelegenheid om voorbereidend werk te maken op hun kamer. Tijdens de gemeenschappelijke studie wordt immers geconcentreerd, individueel werk verwacht. Lesvoorbereidingen worden zoveel mogelijk schriftelijk gemaakt en gecontroleerd. Bij goede resultaten en/of juiste studiehouding kunnen ze toelating krijgen om in hun kamer te studeren.

5de jaars: studeren tot aan het eerste rapport onder begeleiding in de studiezaal van 18u. tot 19.30u. Bij goede resultaten krijgen zij de mogelijkheid om in hun kamer te studeren en dit steeds in samenspraak met hun begeleider.

6de jaars: studeren zelfstandig in hun kamer ter voorbereiding van eventuele hogere studies. Ook hun prestaties en resultaten worden opgevolgd. Indien gewenst kunnen zij, na afspraak, eveneens terecht in het auditorium.

Tijdens de studie kan er, na afspraak, gebruik gemaakt worden van het pc–lokaal. Internet is er steeds beschikbaar, uiteraard voor schoolwerk. Vanaf 20.30u, tijdens de ontspanning, krijgt schoolwerk voorrang op de ontspanning qua internetgebruik. Printen en kopiëren kan in het internaatbureau.
Het internaat heeft een abonnement op 2 kranten, die de internen dagelijks kunnen inkijken. Zij hebben tevens de gelegenheid om nieuwsuitzendingen te volgen.

 


  • BLADEREN / IN Studiebegeleiding

SPREEK / DEEL UW MENING
Reacties worden gemodereerd.

Return to Top

studiebegeleiding onder de loep

RECENTSTE BERICHTEN